د کرکټ اسیایي شورا ناسته او افغانستان لپاره ښه زیري:

د کرکټ اسیایي شورا ناسته او افغانستان لپاره ښه زیري:
– له دې شورا څخه د افغانستان لپاره کلنۍ ځانګړې شوه بودیجه کې زیاتوالی راغلی، دغه بودیجه مخکې شږ فیصده او اوس پنځلس فیصدو ته لوړه شوه.
 
– په غونډه کې د ځينو ګډونوالو هېوادونو سره په دوه اړخیزو لوبو خبرې شوي چې تر اوسه یې جزئیات معلوم نه دي.
 
– ګډونوالو هېوداونو افغان کرکټ ته ډاډ ورکړی چې د نجونو د کرکټ په وده کې به ورسره مرسته او دې اړه به یې ملاتړ کوي.